O NÁS    >   PROJEKTY FINANCOVANÉ Z EU

Projekty financované z EU

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: FVE Pekárna Srnín
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0019934

Popis projektu: Projekt “FVE Pekárna Srnín” je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde k instalaci fotovoltaického systému s akumulací, který zajistí úsporu konečné spotřeby elektrické energie. Žadatel bude schopen vyrábět si vlastní elektrickou energii, která pochází z obnovitelných zdrojů. Díky tomu dojde ke snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší.

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE